Nie masz produktów w koszyku.

Dołącz do

Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

Polityka prywatności określa zakres przetwarzania i przechowywania danych zebranych podczas odwiedzin stron internetowych www.mango.pl , www.topshop.pl , www.delimano.pl www.dormeo.pl i gwarantuje właściwe wykorzystanie i bezpieczeństwo danych osobowych, które zostaną jej powierzone.

Administratorem przekazanych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) jest Studio Moderna Polska Sp. z o.o. z siedzibą w warszawie przy ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa NIP: 782-22-83-192; REGON: 634530046; Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000181026 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy: 4.088.000 zł.

2. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych

Danymi osobowymi nazywamy informacje na podstawie, których istnieje możliwość identyfikacji użytkownika:

 • imię i nazwisko,
 • adres pocztowy,
 • e-mail
 • numer telefonu

Studio Moderna Polska sp. z o. o. nie zbiera danych osobowych osób odwiedzających stronę, z wyjątkiem danych osób, które:

 • zamówiły materiały reklamowe,
 • zamówiły subskrypcję newslettera,
 • złożyły zamówienie na produkt,
 • wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

3. Cel przetwarzania danych osobowych

Udostępnione dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 • W zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną
 • realizacji zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego
 • rozpatrywania złożonych reklamacji oraz zwrotu świadczeń w wyniku odstąpienia od umowy i zwrotu zakupionego towaru
 • otrzymywania informacji marketingowych w tym m.in. informacji o ofercie, produktach i usługach, promocjach pod warunkiem wyrażenia zgody na otrzymywanie tego typu informacji poprzez zaznaczenie jedne z opcji zgód:
 • drogą elektroniczną (via e-mail) poprzez oznaczenie zgody: „Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej o najnowszych ofertach i akcjach promocyjnych na wskazany adres e-mail”
 • innymi drogami komunikacji (poczta, SMS, telefon) poprzez oznaczenie zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Studio Moderna Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-677), przy ul. Cybernetyki 9, w celach marketingowych obejmujące przekazywanie informacji drogą pocztową lub telefoniczną, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 92) „

4. Dobrowolność podania danych osobowych

Studio Moderna Polska sp. z o. o. zapewnia swoim użytkownikom możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z usług zapewnianych przez nasze serwisy. Aczkolwiek, jeżeli użytkownik świadomie podejmie decyzję o niepodawaniu niektórych informacji, może nie mieć możliwości użytkowania niektórych serwisów. Użytkownik, który chce zrezygnować z otrzymywania newsletterów, powinien powiadomić administratora strony wysyłając e-maila na adres: unsubscribe@studio-moderna.com.

5. Dane automatycznie zapisywane (dane nieosobowe)

Podczas odwiedzin stron internetowych Studio Moderna Polska sp. z o. o. następuje w sposób automatyczny zapis ogólnych danych nieosobowych (rodzaju przeglądarki internetowej, liczby wizyt, średniego czasu poświęconego na przeglądanie strony, odwiedzonych podstron). Zbieranie powyższych informacji ma na celu polepszenie zawartości i funkcjonalności strony. Powyższe dane nie są przetwarzane i nie są udostępniane stronom trzecim.

6. Pliki Cookies

Pliki Cookies została określona w oddzielnym dokumencie i jest dostępna tutaj.

7. Bezpieczeństwo

Dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodnie z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych, na podstawie umów o powierzeniu do przetwarzania zbioru danych osobowych

Aby bezpiecznie korzystać ze sklepu internetowego zalecamy:

 • użyć rzeczywistego adresu e-mail jako loginu i minimum 8 znakowego hasła dla konta Klienta, składającego się z małych i dużych liter, cyfr oraz znaków specjalnych. Hasło powinno być trudne do odgadnięcia przez osoby trzecie;
 • wylogować się z konta Klienta po zakończonych zakupach. Samo zamknięcie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się;
 • utrzymać login i hasło do konta Klienta w tajemnicy, nie przekazywać tych danych osobom trzecim
 • korzystać ze strony i sklepu internetowego za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano sprawdzone oprogramowanie. W przypadku korzystania ze sklepu internetowego na obcym komputerze zaleca się nie zapamiętywać wpisywanych danych i wyczyścić historię przeglądanych stron.

8. Osoby niepełnoletnie

Osoby niepełnoletnie (przed ukończeniem 18 roku życia) nie mogą przesyłać do Studio Moderna Polska sp. z o. o. żadnych informacji bez zgody rodziców bądź opiekunów prawnych. Bez takiej zgody nie wolno im też dokonywać zamówień ani przeprowadzać żadnych innych transakcji, chyba, że na takowe zezwalają obowiązujące przepisy prawa.

9. Linki do innych stron internetowych

Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszystkich oficjalnych stron należących do Studio Moderna Polska sp. z o. o. oraz Mango-Media Sp. z o.o.

10. Prawo do informacji

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące Polityki Prywatności lub sposoby przetwarzania danych, prosimy o kontakt:

Studio Moderna Polska sp. z o. o.
Ul. Cybernetyki 9
02-677 Warszawa
tel. 22 512 54 00
e-mail: bok.pl@studio-moderna.com

W przypadku pytań odnośnie zgromadzonych przez nas danych osobowych udzielamy informacji pisemnej.

11. Prawa autorskie

Wszelkie teksty, fotografie, elementy i wzory graficzne (w tym także układ strony www) oraz inne utwory zamieszczone na stronie sklepu internetowego delimano.pl – są chronione przepisami ustawy z dn. dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. Nr 80, poz. 904 z 2000 roku ze zm.)
Informujemy, że witryna zawiera elementy chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i dźwięki lub materiały wideo oraz przyjęty w witrynie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej. Wszystkie logotypy, znaki towarowe oraz grafika zamieszczone na tej stronie są własnością ich twórców.
Zabronione jest w szczególności kopiowanie i publiczne rozpowszechnianie materiałów znajdujących się na stronie, choćby w celach niekomercyjnych bez zgody autorów jak i właścicieli serwisu. Użytkownicy portalu zobowiązują się do wykorzystania wszelkich zawartych w nim treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku.

12. Postanowienia końcowe

W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad poinformujemy poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej.