Polityka prywatności

I. Przetwarzanie danych osobowych

Drogi Kliencie, zapraszamy do zapoznania się z zasadami gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych w ramach naszej Polityki Prywatności.

Administratorem przekazywanych przez Ciebie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) jest Mango-Media Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 411, 80-309 Gdańsk, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000138620, NIP: 585-13-94-958, wysokość kapitału zakładowego: 7.505.100 zł.

Udostępnione nam przez Ciebie dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 1. w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną;
 2. w celu realizacji Twoich zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego mango.pl;
 3. rozpatrywania złożonych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w wyniku odstąpienia od umowy i zwrotu zakupionego towaru;
 4. otrzymywania od nas informacji marketingowych w tym m.in. informacji o naszym sklepie, promocjach w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie od nas tego typu informacji;
 5. otrzymywania od nas informacji handlowych, a w tym m.in. informacji o ofercie, o naszych produktach i usługach w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie od nas tego typu informacji;

Przekazanie nam danych osobowych jest działaniem dobrowolnym. Jednakże brak zgody na ich przetwarzanie może być równoznaczny z uniemożliwieniem świadczenia Tobie usług drogą elektroniczną oraz dokonywania przez Ciebie zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego mango.pl

Jeżeli, wypełniając formularz rejestracyjny, wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to udzieliłeś tym samym zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu) przez Mango – Media Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, (ul. Grunwaldzka 411, 80-309 Gdańsk) oraz podmioty z nią powiązane (w szczególności Studio Moderna Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie) w celach związanych z wykonaniem umowy sprzedaży przez Mango - Media sp. z o. o. Dokonując tej czynności, oświadczyłeś jednocześnie, że zostałeś poinformowany przez Mango – Media sp. z o.o., o tym, że administratorem danych osobowych będzie Mango – Media Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, (ul. Grunwaldzka 411, 80-309 Gdańsk), oraz że przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania oraz o tym, że podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do kontaktu z Tobą, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).

Wypełniając formularz rejestracyjny możesz również wyrazić zgodę na otrzymywanie od nas informacji handlowej, jeżeli chciałbyś m.in. otrzymywać naszą aktualną ofertę, drogą elektroniczną lub drogą korespondencyjną.

Jeżeli, wypełniając formularz rejestracyjny wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną to tym samym wyraziłeś zgodę na przesyłanie przez Mango – Media Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, (ul. Grunwaldzka 411, 80-309 Gdańsk,) lub podmioty z nią powiązane lub działające na ich zlecenie (w szczególności Studio Moderna Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie) korespondencji na wskazane adresy poczty elektronicznej, zawierającej informacje handlowe (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 02.144.1204) dotyczące działalności Mango - Media Sp. z o. o. lub podmiotów z nią powiązanych, oraz na przetwarzanie danych osobowych w tym celu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.). Dokonując tej czynności potwierdziłeś, że Mango – Media Sp. z o.o. poinformowało Cię o tym, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne oraz, że masz możliwość odwołania jej w każdym czasie.

Jeżeli natomiast wypełniając formularz rejestracyjny wyraziłeś zgodę na przesyłanie informacji handlowych na wskazane adresy korespondencyjne, wyraziłeś zgodę na przesyłanie przez Mango – Media Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, (ul. Grunwaldzka 411, 80-309 Gdańsk,) lub podmioty z nią powiązane lub działające na ich zlecenie (w szczególności Studio Moderna Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie) korespondencji na wskazane adresy korespondencyjne, zawierającej informacje handlowe (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 02.144.1204) dotyczące działalności Mango - Media Sp. z o. o. lub podmiotów z nią powiązanych, oraz na przetwarzanie danych osobowych w tym celu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.). Dokonując tej czynności potwierdziłeś, że Mango – Media Sp. z o.o. poinformowało Cię o tym, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne oraz, że masz możliwość odwołania jej w każdym czasie.

Wypełniając formularz rejestracyjny możesz również wyrazić zgodę na prowadzenie przez nas wobec Ciebie marketingu bezpośredniego, czyli informowania Cię o aktualnych promocjach lub organizowanych przez nas konkursach, drogą elektroniczną lub drogą korespondencyjną.

W sytuacji, w której, wypełniając formularz rejestracyjny, wyraziłeś zgodę na prowadzenie marketingu bezpośredniego na wskazane adresy korespondencyjne, zgodziłeś się na prowadzenie marketingu bezpośredniego przez Mango – Media Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, (ul. Grunwaldzka 411, 80-309 Gdańsk,) lub podmioty z nią powiązane lub działające na jej zlecenie (w szczególności Studio Moderna Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie) na wskazane adresy korespondencyjne w ramach działalności Mango – Media sp. z o. o. lub podmiotów z nią powiązanych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.) i w tym celu przetwarzanie Twoich danych osobowych. Dokonując tej czynności potwierdziłeś, że Mango – Media Sp. z o.o. poinformowało Cię o tym, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne oraz, że masz możliwość odwołania jej w każdym czasie.

Jeżeli natomiast wypełniając formularz rejestracyjny, wyraziłeś zgodę na prowadzenie marketingu bezpośredniego na wskazane adresy poczty elektronicznej, zgodziłeś się na prowadzenie marketingu bezpośredniego przez Mango – Media Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, (ul. Grunwaldzka 411, 80-309 Gdańsk, ) lub podmioty z nią powiązane lub działające na jej zlecenie(w szczególności Studio Moderna Polska sp. z o. o.) na wskazane adresy poczty elektronicznej w ramach działalności Mango - Media Sp. z o. o. lub podmiotów z nią powiązanych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.) i w tym celu przetwarzanie danych osobowych. Dokonując tej czynności potwierdziłeś, że Mango – Media Sp. z o.o. poinformowało Cię o tym, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne oraz, że masz możliwość odwołania jej w każdym czasie.

Powierzając nam swoje dane osobowe, masz prawo zażądać ich aktualizacji lub usunięcia. Dane osobowe, które podałeś podczas zakładania konta Klienta, możesz samodzielnie poprawiać i uzupełniać (zakładka „Moje konto”). Jeżeli chcesz usunąć całe konto Klienta, wystarczy wysłać do nas prośbę na adres e-mail: [email protected] z adresu poczty elektronicznej, pod którym jesteś zarejestrowany na stronie mango.pl. W przypadku wyrażenia chęci rezygnacji z otrzymywania newslettera, można zrobić to samodzielnie poprzez miejsce wskazane w stopce każdego newslettera.

II. Bezpieczeństwo danych osobowych

Katalog danych osobowych klientów Mango – Media Sp. z o.o., które są przetwarzane w celach określonych w pkt I obejmuje następujące dane: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu. Mango-Media Sp. z o.o. zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom elektronicznym i organizacyjnym, których celem jest ochrona przed bezprawnym przetwarzaniem danych, ich utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Oprócz tego Mango-Media Sp. z o.o. dba o poprawne i zgodne z prawem przetwarzanie danych oraz pozyskiwanie ich wyłącznie do określonych celów oraz nieprzetwarzanie dalej w sposób niezgodny z celami. Ponadto przykładamy wagę do tego, by pozyskiwane dane osobowe były adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe, dokładne i aktualne oraz bezpiecznie przechowywane i nieprzechowywane dłużej niż to konieczne. Podane przez Ciebie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem zastrzeżenia udostępniania i nietransferowani bez odpowiedniego zabezpieczenia.

Aby bezpiecznie korzystać ze sklepu internetowego mango.pl zalecamy:

 1. użyć rzeczywistego adresu e-mail jako loginu i minimum 8-znakowego hasła do konta Klienta, składającego się z małych i dużych liter, cyfr oraz znaków specjalnych. Hasło powinno być trudne do odgadnięcia przez osoby trzecie;
 2. wylogować się z konta Klienta po zakończonych zakupach. Samo zamknięcie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się. W celu wylogowania się należy nacisnąć przycisk „Wyloguj się” znajdujący się w zakładce konta Klienta;
 3. utrzymywać login i hasło do konta Klienta w tajemnicy oraz nie przekazywać tych danych osobom trzecim.
 4. korzystać z aktualizowanych na bieżąco programów antywirusowych;
 5. korzystać ze strony i sklepu internetowego mango.pl za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano sprawdzone oprogramowanie. W przypadku korzystania ze sklepu internetowego mango.pl na obcym komputerze, zaleca się nie zapamiętywać wpisywanych danych i wyczyścić historię przeglądanych stron.

III. Informacje techniczne

Pliki cookie

Korzystając ze sklepu internetowego mango.pl na Twoim urządzeniu (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są pliki cookie, zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze sklepu internetowego mango.pl. Zapisanie tych plików na urządzeniu może skutkować m.in. zapamiętaniem danych logowania, dzięki czemu nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zapamiętaniem towarów dodanych przez Ciebie do koszyka czy dostosowaniem treści strony do Twoich zainteresowań. Pliki cookie umożliwiają sklepowi internetowemu mango.pl pozyskiwanie danych statystycznych, co przyczynia się do możliwości rozwoju sklepu zgodnie z Twoimi potrzebami.

Pliki cookie nie zawierają danych, po których możemy zidentyfikować Twoją tożsamość. Nie są także w żaden sposób szkodliwe dla używanego przez Ciebie urządzenia i nie wpływają na jego ustawienia oraz ustawienia zainstalowanego oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

Podczas korzystania ze sklepu internetowego mango.pl wykorzystujemy dwa rodzaje plików: stałe i sesyjne. Stałe pliki są przechowywane w urządzeniu przez czas określony w ich parametrach lub aż do ich usunięcia przez Ciebie. Pliki sesyjne są przechowywane w urządzeniu tylko do czasu wylogowania się ze sklepu internetowego mango.pl, opuszczenia sklepu internetowego mango.pl lub zamknięcia przeglądarki.

Jakie pliki cookie wykorzystujemy?

 1. Pliki niezbędne do działania sklepu mango.pl - pliki służące do prawidłowego działania sklepu internetowego mango.pl, w tym logowania, nawigowania i dokonywania zakupów. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu korzystanie ze sklepu mango.pl nie jest możliwe;
 2. Pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie sklepu internetowego mango.pl.
 3. Pliki statystyczne umożliwiające zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze sklepu internetowego mango.pl;
 4. Pliki funkcjonalne umożliwiające zapamiętanie Twoich ustawień i potrzeb. Dzięki tym plikom nie musisz każdorazowo wpisywać login lub hasło. Dodatkowo zostaną Ci wyświetlone produkty dostosowane do Twoich potrzeb i zainteresowań.
 5. Pliki reklamowe umożliwiające otrzymanie spersonalizowanej reklamy. Pliki te mogą być wykorzystywane przez sklep internetowy mango.pl lub przez współpracujące z nim podmioty świadczące usługi reklamowe. Dzięki temu może zostać Ci wyświetlona reklama dostosowana do Twoich zainteresowań.
 6. Pliki społecznościowe umożliwiające integrację serwisów społecznościowych ze sklepem internetowym mango.pl

Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie plików na Twoim urządzeniu?

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeżeli nie zgadzasz się, na zapisywanie tych plików na Twoim urządzeniu, musisz odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na Twoim urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu Ciebie o zapisaniu danego pliku na Twoim urządzeniu. Możesz również za każdym razem po wizycie w Sklepie usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji "Pomoc" Twojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu. Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażasz zgodę, aby pliki te zapisywane były na Twoim urządzeniu.

IV. Pozostałe informacje techniczne

Korzystamy również z geolokalizacji, tj. sprawdzamy, z jakiej lokalizacji (kontynentu, kraju, województwa i miejscowości) składasz zamówienie.

Stosujemy najnowsze technologie i specjalne procedury ochrony danych osobowych. Wykorzystujemy nowoczesne mechanizmy ochrony przekazywanych danych, w tym w szczególności połączenia szyfrujące.

Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodnie z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych oraz podmioty powiązane z Mango – Media sp. z o.o. i działające na jej zlecenie, na podstawie umów o powierzeniu do przetwarzania zbioru danych osobowych.

V. Osoby niepełnoletnie

Osoby niepełnoletnie (przed ukończeniem 18 roku życia) nie mogą przesyłać do Mango – Media sp. z o.o żadnych informacji bez zgody rodziców bądź opiekunów prawnych. Bez takiej zgody nie wolno im też dokonywać zamówień ani przeprowadzać żadnych innych transakcji, chyba, że na takowe zezwalają obowiązujące przepisy prawa.

VI. Prawa autorskie

Wszelkie teksty, fotografie, elementy i wzory graficzne (w tym także układ strony www) oraz inne utwory zamieszczone na stronie sklepu internetowego mango.pl – są chronione przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880). Informujemy, że witryna zawiera elementy chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i dźwięki lub materiały wideo oraz przyjęty w witrynie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej.

VII. Postanowienia końcowe

W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad zostaniesz poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej.

Masz pytanie?