Witamy w naszym Centrum pomocy

Co daje rozszerzona gwarancja?

W okresie trwania gwarancji rozszerzonej zobowiązujemy się do bezpłatnego usunięcia wady fizycznej produktu, jeżeli wada ta ujawni się w okresie obowiązywania gwarancji rozszerzonej i zostanie zgłoszona przez klienta.

Zgłoszeń gwarancyjnych należy dokonywać za pomocą formularza zgłoszeń reklamacyjnych, wysyłając go do TV Okazje lub dostarczyć osobiście najpóźniej ostatniego dnia obowiązywania Gwarancji Rozszerzonej na adres:

TVO sp. z o.o.

Dział Reklamacji

Centrum Logistyczne IPS

ul. Inwestorów 13

39-300 Mielec

#gwarancja #rozszerzona #rozszerzonagwarancja #przedłużona #przedłużonagwarancja #reklamacja

Czy to było pomocne?
Tak Nie
Nie możesz znaleźć odpowiedzi na pytanie?
Skontaktuj się z nami!